Baksida. Adress till mottagare 1904 ( se fg bild på Åre )